29
Sep

ประวัติ เครื่องเสียงโบราณ และแผ่นเสียง สุดวินเทจ

เครื่องเสียงโบราณ แยกประเภทเครื่องเล่นแผ่นเสียง แบบไม่วิเคราะห์เจาะลึก เครื่องเสียงโบราณ รวบรวมมาจากที่เคยพบเคยเห็นและเคยสัมผัส นำมาจำแนกแยกแยะตามคุณสมบัติ เป็นเพื่อเป็นข้อมูล แบบ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม นะครับ 1. แบ่งตามระบบขับเคลื่อนจานหมุน มี 3 แบบ 1.1 แบบลูกยาง 1.2 แบบสายพาน (Belt Drive) 1.3 แบบมอเตอร์ขับตรง (Direct Drive) 2. แบ่งตามระบบการทำงานของโทนอาร์ม จะมี...

Read More