04
Oct

กบคาบเหรียญ หรือ คางคกมงคล ( เซี่ยมซู้ )

กบคาบเหรียญ กบคาบเหรียญ หรือ คางคกมงคล (เซี่ยมซู้) ตัวแทนแห่งความรุ่งเรืองในด้านเงินทอง ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภมีลักษณะเป็นกบ 3 ขาตามความเชื่อของคนจีนแนะนำให้จัดวางที่ศาลเจ้าที่ในบ้าน, แท่นบูชาเทพ, ทิศประธาน-ทิศรุ่งเรืองของบ้าน, จัดวางไว้บนตู้เซฟ และเชื่อว่า กบคาบเหรียญจะดักจับเงินทองเข้าสู่บ้านหากทำการค้าก็ยิ่งสมควรที่จะนำกบคาบเหรียญมาตั้งไว้หน้าร้าน หันหน้าออกเพื่อดักจับเงินทองเข้าร้านจากกบมงคล กบคาบเหรียญหรือคางคกมงคล (เซี่ยมซู้) นิยมใช้ในหมู่คนค้าขาย เพื่อเพิ่มพูนเงินทองให้กับเจ้าของกิจการ เนื่องจากเชื่อว่าคางคกสามขา สามารถคายเงินคายทองได้ จึงเหมาะที่จะตั้งไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน หรือบนตู้เก็บเงิน การเปิดลิ้นชักหรือตู้เก็บเงินแต่ละครั้ง หมายถึงการคายเงินคายทองออกมาทุกครั้ง กบคาบเหรียญ ของเสริมดวงของปีมะเมีย มื่อมีเหรียญอี้จิงอยู่ในปากคางคกสามขา จะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งอย่าง...

Read More