พระวิชัยคณปติ (ปางกำจัดอุปสรรคเเละอวิชชา)


Materials ภาพสีน้ำมัน

Detail