พระกศิปะปรสัทคณปติ (ปางประทานทรัพย์เเละความรอบรู้)


Materials ไม้

Detail

ize: กว้าง 64 x สูง 90 x ลึก 28 เซนติเมตร