พระวระคณปติ (ปางเเห่งความรักที่สมหวัง)


Materials ไม้

Detail
อำนวยผลให้สมหวังในความรัก การเลือกคู่ครอง ควรบูชาไว้ในร้านเสื้อผ้า ร้านค้าที่เกี่ยวกับการสมรส หรืองานมงคล

Size: กว้าง 90 x สูง 65 x ลึก 18 เซนติเมตร