พระตรีอักษรราคณปติ (ปางกำเนิดอักษร “โอม”)


Materials ไม้

Detail
อำนวยผลด้านอักษรศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา เเละผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการอ่านเเละเขียนทุกประเภท

Size: กว้าง 65 x สูง 90 x ลึก 21 เซนติเมตร