พระอุจฉิษฎะคณปติ (ปางเสน่หาเเละความสำเร็จสมปรารถนา)


Materials ไม้

Detail
อำนวยผลเเก่ผู้บูชาให้เกิดเสน่ห์ เเละความสำเร็จในด้านต่างๆ ตามเเต่จะขอพร

Size: กว้าง 65 x สูง 90 x ลึก 23 เซนติเมตร