09
Oct

ปลามังกรคู่คาบเหรียญ (ปลามังกรทอง)

ปลาคาบเหรียญ ปลามังกรคู่คาบเหรียญ (ปลามังกรทอง)

ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวยเงินทอง จัดว่าเป็นสัตว์มงคลที่นำมาเป็นอุปกรณ์ฮวงจุ้ย เป็นที่นิยมในหมู่คนค้าขาย เพื่อช่วยเพิ่มโชคลาภ ทำให้ค้าขายดี ถึงแม้ว่าจะเป็นคนทำงานเงินเดือนประจำ ก็สามารถวาง”ปลามังกรคาบเหรียญ”ไว้ที่บ้าน เพื่อให้มีโชคมีลาภได้เช่นกัน

การวาง”ปลามังกรคาบเหรียญ” สามารถช่วยผ่อนปัญหาความทุกข์ยาก คดีความ หรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ควรจะวางปลามังกรคาบเหรียญให้หันหัว เข้าในบ้าน จะได้นำความโชคดีและความเป็นศิริมงคลเข้ามาสู่บ้าน

ปลาคาบเหรียญ (ฮื้อ หรือ อวี๋)
สัญลักษณ์ของการมีมากมายล้นเหลือ ได้กำไร ได้ประโยชน์
ภาษาจีนแต้จิ๋ว ฮื้อ เป็นคำพ้องเสียงแปลว่ามากมายล้นเหลือ ใช้แสดงถึงความหมายมงคล ให้มีสิ่งที่
ต้องการมากมาย มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาด และโชคดี
หากเป็นปลาทอง จะหมายถึงทองและหยกเต็มบ้าน
หากเป็นปลาหลี่ฮื้อ หรือหลี่อวี๋ หมายถึง ความสำเร็จ โดยมีตำนานว่า ปลาหลี่ฮื้อตัวใดสามารถว่ายมาถึงประตูมังกรที่ปากทางสวรรค์ แล้วกระโดดข้ามไปได้ จะกลายเป็น “ปลามังกร” ซึ่งเป็นคติสอนใจชาวจีนว่า คนจนก็มีสิทธิ์รวยได้ ถ้ามีความมุ่งมั่นและพยายามเหมือนปลาหลี่ฮื้อ ที่เพียรว่ายน้ำมาจนถึงปากทางสวรรค์ และใช้แรงพยายามสุดชีวิตเพื่อให้เข้าประตูมังกรได้สำเร็จ ซึ่งจะได้เปลี่ยนเป็นปลาที่มีเกียรติยศสง่างาม ถ้าปลาตัวใดกระโดดข้ามไม่ได้ก็ยังคงเป็นปลาหลี่ฮื้อตามเดิม จึงนิยมใช้ปลาหลี่ฮื้อแทนคำอวยพรที่ว่า ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และให้มีเพียงพอ

สั่งซื้อ ปลามังกร คาบเหรียญ

เว็บไซต์ที่สร้างโดย broadcastmedia

ปลา เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบรูณ์ หากมีปลาตั้งไว้ในบ้านก็จะเสริมในเรื่องการมีกินมีใช้

– เสริมความมั่งคั่งมั่งมี
– มีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีและตลอดไป
– สินค้ามงคลคู่บ้าน เหมาะแก่การตั้งรับโชค