• โทร: 02-801-1036, 087-494-1166
  • ช่วงเวลาทำงาน: 09:00-18:00
  • Email us: linda_decoration@hotmail.com
รูปปั้นกวาง 02
รูปปั้นกระทิงสีเงิน
รูปปั้นกวาง 01
รูปปั้นกระทิงสีน้ำเงิน
รูปปั้นกระทิงสีทอง
รูปปั้นกระทิงขาว
แมวกวัก 05
แมวกวัก 04
แมวกวัก 03
แมวกวัก 02
แมวกวัก 01
ม้าเคลือบแก้ว
ปลาคู่ ทำจากเปลือกหอย
ปลาคาบเหรียญ ทำจากหยก
นกยูง รำแพน ทำจากเปลือกหอย
นกยูง ขาว ทำจากเปลือกหอย
นกน้อย ทำจากเปลือกหอย
นกคู่ ทำจากเปลือกหอย
นกกระเรียนคู่
นกกระเรียน ทำจากเปลือกหอย 03
นกกระเรียน ทำจากเปลือกหอย 02
นกกระเรียน ทำจากเปลือกหอย 01
นกกระเรียน
แท่งแก้วประดับ
ช้าง เคลือบแก้ว
เคลือบแก้ว โยคะ 2
เคลือบแก้ว โยคะ
เครื่องแก้ว ประดับ
คางคก คาบเหรียญ ทำจากหยก
แก้วเหล็กประดับ 03
แก้วเหล็กประดับ 01
กิเลนหน้าสิงคาบเหรียญ ทำจากหยก
กิเลน ทำจากเปลือกหอย
กระจก ฐานอียีปห์